Segell per ous

El marcatge que apareix a la closca dels ous, està format per una combinació de lletres i números que proporcionen informació sobre el procés productiu del mateix, i que obeeix a una norma obligatòria que regeix en molts països. En el cas d'Europa, està vigent des de l'any 2005 i l'estampació d'aquest codi en el producte, s'ha de fer amb tinta alimentària.

Trobareu màquines electròniques i segells manuals amb diferents models i tintes alimentàries.

Filtres actius